tvtjek – Vilkår og betingelser

tvtjek – Vilkår og betingelser

GENERELT

“Appen” henviser til den software fra Carsten H. Larsen, som bruges til at tilbyde tjenester relateret til tvtjek og dets produkter og tjenester og deres partneres produkter og tjenester, der skal bruges på Android enheder, og eventuelle opgraderinger fra tid til anden samt anden software eller dokumentation, som muliggør anvendelsen af Appen.
Ved at installere Appen accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug (“App-vilkårene”). Du bedes gennemgå dem omhyggeligt, før du installerer og/eller accepterer. Hvis du ikke accepterer disse App-vilkår, bedes du undlade at installere og undlade at fortsætte med at bruge Appen.
Carsten H. Larsen kan til enhver tid og uden forudgående varsel revidere disse App-vilkår ved at opdatere denne side. Det anbefales, at du gennemgår denne side med jævne mellemrum, da disse App-vilkår er bindende for dig.

 

EJENDOMSRETTIGHEDER OG LICENS

Alt design og alle oplysningerne i denne App er ejet af Carsten Larsen.
Alle varemærker, copyright, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder af enhver art i Appen samt den underliggende softwarekode ejes enten direkte af Carsten Larsen eller af Carsten Larsens licensgivere.

 

VILKÅR FOR BRUG

Du må ikke, og du må ikke lade tredjeparter på dine vegne, (1) lave og distribuere kopier af Appen, (2) forsøge på at kopiere, reproducere, ændre, modificere, foretage reverse engineering, adskille, dekompilere, overføre, ombytte eller oversætte Appen eller (3) skabe afledte værker af Appen af nogen art.

Appen er i tilgængelig for dig gratis til din personlige, ikke-kommercielle brug. Carsten H. Larsen forbeholder sig retten til til enhver tid og uanset årsag at ændre eller tilbagekalde Appen eller opkræve afgifter for Appen eller produkter eller ydelser, der leveres til dig, i overensstemmelse med disse App-vilkår.

Du accepterer, at vilkårene i aftalen med din respektive mobilnetværksudbyder (“Mobiludbyder”) fortsat vil være gældende, når du bruger Appen. Du kan derfor blive opkrævet afgifter af Mobiludbyderen, når du har adgang til neværksforbindelsestjenester, så længe forbindelsen opretholdes, når du bruger Appen, eller for sådanne tredjeparts afgifter, som måtte opstå. Du accepterer, at du er ansvarlig for alle sådanne afgifter, der opstår.
Hvis det ikke er dig, der betaler regningen for den mobiltelefon eller håndholdte enhed, der bruges til at få adgang til Appen, antages det, at du har fået tilladelse fra regningens betaler til at bruge Appen.

 

TILGÆNGELIGHED

Denne App er tilgængelig til mobilenheder, der kører Android OS-operativsystemer. Carsten Larsen vil bestræbe sig på inden for rimelighedens grænser at gøre Appen tilgængelig på alle tidspunkter. Du accepterer dog, at Appen leveres over internettet og mobile netværk, og derfor kan kvaliteten og tilgængeligheden af Appen blive påvirket af faktorer, der er uden for Carsten HLarsens rimelige kontrol.

Carsten Larsen og underleverandører accepterer ikke noget ansvar for manglende adgang til Appen eller problemer med eller manglende evne til at downloade eller få adgang til indhold eller enhver anden kommunikationssystemfejl, som kan resultere i, at Appen er utilgængelig eller ikke fungerer korrekt.
Carsten Larsen er ikke ansvarlig for nogen form for support til eller vedligeholdelse af Appen.

Der gives ikke refusion af evt. købt abonnement ved manglende tilgængelighed.

 

SYSTEMKRAV

For at kunne bruge Appen skal du have en kompatibel mobiltelefon eller håndholdt enhed og internetadgang og opfylde de nødvendige minimumskrav (“Softwarekrav”).

Softwarekravene er som følger: Android enhed, der kører Android 7.0 eller iOS 11 og opefter. Versionen af App-softwaren kan blive opgraderet fra tid til anden for at tilføje support for nye funktioner og tjenester.

 

OPHØR

Carsten Larsen kan ophøre brugen af Appen til enhver tid og med omgående virkning ved at give en enkel besked om ophør til dig.

Ved ophør vil de rettigheder og licenser, der er givet til dig heri, ophøre, og du skal indstille al brug af Appen.

Der gives ikke refusion af evt. købt abonnement ved ophør.

 

BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle oplysninger, dokumenter eller andet materiale, der er stillet til rådighed i denne App, er uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for fuldstændighed, nøjagtighed, anvendelighed eller ikke-krænkelse.

Carsten Larsen vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, specielle, strafferetlige, afskrækkende tab eller skader eller følgeskader af nogen art, der er et resultat af din brug eller adgang til Appen, herunder tab af fortjeneste eller lignende, uanset om det er overvejet af parterne, om det er baseret på kontraktbrud, erstatningsret (herunder uagtsomhed), produktansvar eller på anden vis.

Carsten Larsen er ikke ansvarlige over for dig for eventuelle skader på eller ændringer af dit udstyr, herunder, men ikke begrænset til, computerudstyr, håndholdte enheder eller mobiltelefoner som følge af installationen eller brugen af Appen.
I det omfang, det er tilladt ved lov, og for at undgå tvivl fraskriver Carsten Larsen sig hermed alle underforståede garantier med hensyn til Appen. Appen og softwaren leveres “som de er” og “som tilgængelig” uden garanti af nogen art.